Okolice Wiednia

Bisamberg

 

Mało znane wzniesienie ponad Wiedniem, z którego roztacza się malowniczy widok na miasto. Otaczają go znane dobrze wiedeńczykom miejscowości winiarskie jak: Stammersdorf, Strebesdorf czy Hagenbrunn. Kręta, wąska uliczka, którą dochodzi się na wzgórze pełna jest starych piwniczek na wino. Łatwo będzie odnaleźć też neogotycką kolumnę wzniesioną po zamachu na cesarzową Elizabeth w 1899 roku oraz Magdalenenhof gdzie do wina podawane są wyszukane zakąski.

 

Zamek Kreuzenstein
Idealny zamek z dziecięcych bajek: wysoko na wzniesieniu, z zębatymi murami i basztami, zwodzonym mostem nad głęboką fosą, studnia pośrodku dziedzińca i wielka, stara lipa zasadzona przez właściciela... Kazał go wznieść hrabia Wilczek u schyłku XIX-go wieku. Ten słynny filantrop i oryginał ściągnął z całej niemalże Europy fragmenty budowli aby zrealizować swój romantyczny pomysł - zamek będący symbolem odchodzącej w zapomnienie epoki feudalnej oraz będący miejscem pochówków członków rodziny Wilczków. Aktualny właściciel zamku mieszka kilka kilometrów dalej w rodzinnym pałacu.  http://www.kreuzenstein.com/

Park Narodowy Donau Auen - zaczyna sie właściwie już w Wiedniu i jest jedynym tego typu parkiem w Europie. Chroni rozlewisko Dunaju. Tutejszy krajobraz uformowały powodzie i nadal wylewy oraz niskie stany wody decydują o rytmie życia. Zachowało się wiele gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem: Żółw bagienny,bóbr, gatunki dzikich orchidei czy np. dzika winorośl. Dla odwiedzających Park Donauauen organizowane sa ciekawe workshop oraz wycieczki tematyczne piesze, rowerowe, zaprzęgiem konnym, pontonami oraz łodziami. Centrum dydaktyczne Parku stanowi Orth an der Donau gdzie w starym zamku zorganizowana jest interaktywna ekspozycja. www.donauauen.at

Carnuntum - interesujące rzymskie wykopaliska. Miejsce to było Od 106 roku stolicą prowincji Panonii Superior, za Hadriana (117-138) uzyskało rangę municipium a za Septymiusza Sewera - kolonii ( w 193 Septymiusz Sewer ogłosił się tutaj cesarzem). W czasie wojen markomańskich (166-180) rezydował tutaj Marek Aureliusz a w 307 roku Dioklecjan zorganizował spotkanie ze współrządzącymi cesarstwem. Carnuntum swe znaczenie handlowe do VII w. zawdzięczało dogodnemu położeniu. Tutaj krzyżowały sie ważne szlaki europejskie - szlak wschód -zachód (dolina Dunaju) oraz północ-południe (bursztynowy -łączący Akwileję z wybrzeżem Morza Bałtyckiego) www.carnuntum.co.at

Laxenburg - dla wielbicieli rozległych, romantycznych parków z łódkami kołyszącymi się na wodzie i zamkiem na sztucznej wyspie nie ma lepszego adresu jak letnia rezydencja Habsburgów pod Wiedniem gdzie przyszedł na świat następca tronu Arcyksiążę Rudolf. Starannie dobrane przed wiekami przez ogrodników drzewa tworzą wspaniale kulisy dla niemniej starannie zaplanowanych sztucznych zbiorników wodnych i zaskakującego forma Franzenburg - romantycznego zamku pełnego zdumiewających pamiątek po przodkach. https://www.schloss-laxenburg.at/

Baden - w czasach rzymskich nazwa tego kurortu brzmiała "Aqua". Tutaj z rożnych stron rzymskiego imperium licznie przybywali oficerowie i legioniści aby leczyć swe dolegliwości w gorących, siarczanych źródłach. Zapoczątkowana 2000 lat temu kariera kurortu trwa nadal choć czas największej prosperity (początek XIX wieku) kurort ma już dawno za sobą. Architektoniczne wspomnienia po tamtym okresie to piękny park kuracyjny, budowle w jednolitym stylu okresu Biedermaier, piękne stare łaźnie, pałace i sanatoria. Liczne muzea Baden są świadectwem bogatej historii miasteczka położonego wśród winnic Lasku Wiedeńskiego.